Modul program ice breaking

Program Enova ma wiele modułów, jakie mogą stanowić osiągalne w nazwie lub w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego działania. Moduł Kadry tudzież Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dzisiaj niezbędnych w Polsce przepisów. Cechuje go jasny i nietrudny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje oraz w duzi kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę firmy w sprawie ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i byłych. To przy jego usług organizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Daje on więcej ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń połączonych ze sposobami trwałymi. Moduł odpowiedzialny istnieje też za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z ostatnimi zabiegami. Książkę z modułem można usiąść w jakimś okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i pobierania wiedzy o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie istotnym elementem jest dodatkowo CRM (Customer Relations Management). Widzi on dane o kontrahentach, ale pomaga też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i pisania innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie to w znaczącym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz zewnętrznych. W pięknym stopniu pomaga on działanie przedsiębiorstwa na ostatnim tłu. Enova cennik jest pasowany sam do jakiejś firmy. Czynniki brane pod wycieczkę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest i możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.