Oczyszczenie przez lzy

Filtry magnetyczne są zupełnie nową treść w rozmiarze oczyszczania cieczy z części. A są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a i płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest szczególnie ekonomiczna, skuteczna i ekologiczna.

Filtry magnetyczne w decydującej mierze dane są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a ponadto gorącej wody. Przeznaczone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a ponadto wszelkiego rodzaju urządzeń, które są dane w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne zabezpieczają przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne zależą w pierwszej wadze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i umieszczonych w niej urządzeń. Także uważają na końca zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. I dają szansę zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody czy cieczy w budowy. Filtr magnetyczny ma dużo korzyści, a zarazem znacznie wielu zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy pomocy pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skupić się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tu w pierwszej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość i siła zanieczyszczeń, a także wydajność, którą chcemy kupić oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów zużywających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a jedne filtry magnetyczne są niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o mas poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra leczone są w strukturze półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest dużo niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede całkowitym koszt filtra magnetycznego jest bardzo wyższy niż w sukcesu standardowych filtrów membranowych. W podstawie stanowi zatem ostatnia wada filtrów magnetycznych, która stanowi wyjątkowo szybko niwelowana dzięki szerokiemu obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.