Plan finansowy ustawa o finansach publicznych

Program enova to styl finansowo – księgowy, który istnieje w okresie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak również ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta przeprowadza się często w terenie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno ważnych jak również jeszcze okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z funkcją wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą to wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe albo i listy płac. Niniejszy program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na złożenia z kontrahentami także na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje szansę ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przeprowadza się to wraz z tabelą kursów, a zarówno z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w niniejszym programie zezwala na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów zezwala na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program zawiera dużo przystępną ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto zezwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje szansa definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony istnieje już w dokumentacje idąca na rozrachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova idzie na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Jest bardzo szeroką funkcjonalność, która wciąż się rozbudowuje, dlatego też z pełną pomyślnością polecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.