Pyly ceramiczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia zarabiających w takim miejscu osób.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo En effektiv lösning på problemet med håravfall

Ze względu na pomysł na okres zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym stanowiskiem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najlżejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Chorobą tego wyjścia jest prosta skuteczność odpylania, a przeważnie są dawane w związaniu z własnymi odpylaczami. Znacznie szybką efektywnością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Używane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje od gałęzi przemysłu oraz od określonego zagrożenia.