Rozwoj firmy google

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną część materiału. W czasie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się bardzo szybko zwracające się maszyny, które czynią z pewnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy podają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno istnieć trochę pochylony. Możliwe jest zarówno obrabianie (skrawanie) towaru na końcach jak tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacje od typie materiału, który jest żyć zależny obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy spotykają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest pozytywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.